Postępowania zakończone - ilość wpisów: 142

Przebudowa drogi gminnej nr 108317R Laskówka na Rafała w km od 0+965 do 1+465 w m. Laskówka

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 156/2017
Data ogłoszenia: 2017-08-11 godz: 20:58
Termin składania ofert: 2017-08-25 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-08-25 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM