Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 7

Udzielenie i obsługa kredytu złotówkowego do wysokości 2 499 999,25 PLN o zmiennej stopie oprocentowania na spłatę zobowiązań Gminy Dynów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 127/2013
Data ogłoszenia: 2013-06-06 godz: 13:39
Termin składania ofert: 2013-06-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-06-14 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od 1 do 35 do SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM