Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 7

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą rolniczą, wozem asenizacyjnym i kosiarką bijakową w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 141/2015
Data ogłoszenia: 2015-07-13 godz: 12:51
Termin składania ofert: 2015-07-21 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-07-21 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 141/2015

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art 26

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług

Odpowiedzi na zapytania do przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 141/2015


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM