Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 7

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Łubno dz. nr 2691 i 2680/2 oraz w obrębie Wyręby dz. nr 275, 304 i 326

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 148/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-27 godz: 15:31
Termin składania ofert: 2016-08-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-08-12 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Adam Kiełbasa
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 148/2016

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24

Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 26 ust 2d

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM